Natuurpunt Houtland vzw

Welkom op onze volgende activiteiten

Controle slaapmuizenkasten

07/02/2015 09:00

De 'slaapmuisvrienden' gaan weer slaapmuizennestkasten controleren in Ploegsteert. Een unieke kans om eikelmuizen en hun sporen te zien. Wie geïnteresseerd is om mee te gaan, kan contact opnemen met Geert Carette (geert.carette@skynet.be of 0484/183.761). Je kan zowel een hele als een halve dag aansluiten. Organisatie: Bips (zie www.bipsweb.eu) en Zoogdierenwerkgroep Natuurpunt.

Knotten wilgen Koekelareberg

07/02/2015 09:30
07/02/2015 16:00

Natuurpunt Ruidenberg beheert sinds 1978 de mooie wilgen op de Koekelareberg en het is weer tijd om te knotten. Iedereen is welkom om te helpen: er moet gezaagd, gekapt en opgeruimd worden. Het hout wordt verdeeld onder de helpers. (Een eerste reeks bomen hebben we geknot op 6 december, vandaag doen we verder.) Voorzie werkkledij en breng een bijl, kapmes of takkenschaar mee. Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Afspraak aan café 'De Klyteput', Bergmolenweg 2 in Koekelare. Meer informatie bij Georges Pollentier (051/589 418). Geef Georges a.u.b.

Algemene Vergadering en ledenfeest Natuurpunt Gistel-Oudenburg

07/02/2015 19:00

Afspraak in het Arnoldusheem ('CM-lokaal', Marktstraat 40 in Oudenburg) voor onze jaarlijkse lokale algemene vergadering. Bij een lekker aperitief lichten wij onze werking toe. Wie blijft voor het ledenfeest betaalt 20 euro voor een uitgebreide kaasplank met fairtradewijn à volonté! We sluiten af met koffie en taart. Niet te missen! Inschrijven voor 1 februari bij Koenraad Blontrock (059/250 697) of bij Cyriel Beernaert (059/267 001). Organisatie: NATUURPUNT GISTEL-OUDENBURG

Wandeling arboretum

08/02/2015 14:30
08/02/2015 16:30

We gaan op stap in het Koekelaarse arboretum. Afspraak om 14.30 u. op de parking van het Arboretum. Rijd naar het kruispunt Bovekerkestraat / Provinciebaan in Koekelare en volg richting Bovekerke. Na 190 m. vind je rechts de parking van het arboretum. Meer info bij Georges Pollentier (051/589 418). Organisatie: NATUURPUNT RUIDENBERG

Algemene Ledenvergadering Natuurpunt Ruidenberg

10/02/2015 20:00
10/02/2015 22:00

Ben je geïnteresseerd in de werking van je afdeling? Kom dan zeker naar de Algemene Ledenvergadering van Natuurpunt Ruidenberg. Die gaat door om 20.00 u. in 'De Klyteput', Bergmolenweg 2 in Koekelare. We bespreken er onze plannen en de financiering van onze vereniging. Meer info bij Georges Pollentier (pollentier.georges@telenet.be of 051/589.418). Organisatie: NATUURPUNT RUIDENBERG

Algemene Ledenvergadering Natuurpunt Torhout

12/02/2015 19:00
12/02/2015 20:00

Ben je geïnteresseerd in de werking van je afdeling? Kom dan zeker naar de Algemene Ledenvergadering van Natuurpunt Torhout. Die gaat door om 19.00 u. in lokaal 2 in CC de Brouckere, Aartrijkestraat 6 in Torhout. We bespreken er onze plannen en de financiering van onze vereniging. Meer info bij Bart Van Thuyne (0479/812.963). Organisatie: NATUURPUNT TORHOUT

Dia-avond ‘Zelf geschoten!’

12/02/2015 20:00
12/02/2015 23:00

Wij tonen deze avond de mooiste natuurfoto's uit de collecties die onze leden zelf schoten. Afspraak om 20.00 u. in lokaal 2 in CC de Brouckere, Aartrijkestraat 6 in Torhout. Meer info bij Bart Van Thuyne (0479/812.963). Organisatie: NATUURPUNT TORHOUT

Opstellen vanginstallatie paddenoverzet Torhout

14/02/2015 08:30
14/02/2015 12:00

We plaatsen een vanginstallatie zodat we alle amfibieën veilig over de Koolskampstraat kunnen zetten. In 2013 telden we hier op 2 avonden nog 128 verkeersslachtoffers, maar vorig jaar startten we met een overzetactie en zetten we tussen 15/2 en 7/4 zo maar eventjes 820 amfibieën over: 449 gewone padden, 327 bruine kikkers, 26 kleine watersalamanders, 12 Alpenwatersalamanders en 6 groene kikkers. Reden genoeg om deze overzetactie te herhalen. Afspraak om 8.30 u. bij Dirk Werbrouck, Leiestraat 13 in Torhout of om 9.00 u. in de Koolskampstraat t.h.v. huisnummer 47.

Watervogeltelling in Torhout en Kortemark

15/02/2015 08:45
15/02/2015 12:00

We tellen de watervogels in provinciaal domein d'Aertrycke (Torhout), in het Koebeekbekken (Torhout) en in het wachtbekken aan de samenvloeiing van de Grijsperre-, Kasteel- en Spanjaardbeek (Kortemark). Deze tellingen kaderen in het geheel van watervogeltellingen van Mergus, de Vogelwerkgroep van Natuurpunt Noord-West-Vlaanderen. Afspraak om 8.45 u. op de parking van het zwembad (Bruggestraat 14, Torhout). Meer info bij Wim Rommel (050/214.028). Organisatie: NATUUR.WERKGROEP TORHOUT i.s.m. Mergus

Uitstap naar de 'Noordhoek' in Oudenburg

15/02/2015 09:30
15/02/2015 12:00

Afspraak om 9.30 u. op de parking van bezoekerscentrum 'De Grote Zaagbek', Oude Brugseweg 239 in Oudenburg. Meer info bij Cyriel Beernaert (059/267 001). Organisatie: VRIENDEN VAN DE HOGE DIJKEN vzw